Coronavirus

Update vrijdag 21 augustus 2020

Westtoer is er voor de toeristische sector, ook op crisismomenten. Op deze pagina helpen we je graag op weg voor een veilige heropstart.

 
 
Algemene preventie - 6 gouden regels voor individueel gedrag
 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel: was je handen, geef geen hand of kus bij een begroeting.
   
 2. Buiten of binnen? Kies waar mogelijk steeds voor buitenactiviteiten.  Kan je dit niet, let er dan zeker op dat ruimtes voldoende worden verlucht.
   
 3. Zie je mensen uit de risicogroep? Neem dan zeker extra voorzorgsmaatregelen
   
 4. De afstandsregels blijven gelden, behalve voor
  °mensen binnen hetzelfde gezin
  °kinderen jonger dan 12 jaar onderling
  °jouw bubbel (van max 5 personen, per gezin)

  Kan je de veilige afstand niet respecteren? Draag dan steeds een mondmasker. De halve pleximaskers, die slechts gedeeltelijk mond en neus bedekken worden als onveilig beschouwd en zijn hierdoor ook sterk af te raden.

  Het is verplicht om mondmaskers te dragen:

       - in winkels, bioscopen, theaters, gebedshuizen, auditoria, casino's en bibliotheken
       - op markten
       - in (winkel)straten, op zeedijken en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert
         waarop de verplichting van toepassing is
       - in publieke gebouwen
       - in de horeca (behalve voor klanten aan tafel of op de kamer/slaapkamer). 

 5. Sinds 29 juli mag je met max. 5 verschillende personen bovenop het gezin contact hebben.  Deze personen moeten dezelfde blijven.
   
 6. Wanneer je samenkomt, mag de groep niet groter zijn dan 10 personen, exclusief kinderen tot 12 jaar. 

  Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 50 personen, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd.

 

Er zijn verdere maatregelen op lokaal niveau mogelijk. Raadpleeg hiervoor de website van jouw gemeente/provincie.

 

 

 

 

 

Disclaimer – afwijzing van aansprakelijkheid

Alle informatie die op deze site wordt gezet heeft enkel een informatieve waarde.  Veel van de informatie bevatten verwijzingen of links naar informatie afkomstig van andere organisaties. Westtoer garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst hiermee elke aansprakelijkheid van de hand.  De organisaties en websites waarnaar Westtoer verwijst, zijn objectief gekozen met als enige bedoeling de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

Door de coronacris kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je deze zomer wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF