Coronavirus

Update woensdag 1 april - 18u00.

Westtoer is er voor de toeristische sector, zeker ook op crisismomenten. Op deze pagina helpen we je graag op weg om een antwoord te vinden op enkele van de meest gestelde vragen

En wat kan je zelf voorlopig doen?

Volg de informatie van FOD Volksgezondheid op. Verder pas je best de maatregelen of basishygiëne toe te die ook als voorzorg bij de gewone, jaarlijkse griep en andere virussen gelden:

  • Thuis blijven als je je ziek voelt (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden) en
  • telefonisch een huisarts raadplegen. Ga zeker niet in een wachtzaal zitten maar bel de huisarts op wanneer:
    • je in de afgelopen 14 dagen in een risicoland geweest bent met veel besmettingen met het coronavirus
    • er iemand in je nabije omgeving ziek is en die in een risicoland is geweest met veel coronabesmettingen
    • je contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus

Vermijd zoveel mogelijk fysiek contact met kwetsbare groepen, zoals ouderen of mensen met onderliggende aandoeningen (bv. diabetici, hart, long of nieraandoeningen ...). Stel m.a.w. je bezoekjes uit, zeker wanneer je twijfelt aan je eigen gezondheid.

 

 

 

 

 

Disclaimer – afwijzing van aansprakelijkheid

Alle informatie die op deze site wordt gezet heeft enkel een informatieve waarde.  Veel van de informatie bevatten verwijzingen of links naar informatie afkomstig van andere organisaties. Westtoer garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst hiermee elke aansprakelijkheid van de hand.  De organisaties en websites waarnaar Westtoer verwijst, zijn objectief gekozen met als enige bedoeling de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.