Disclaimer

De inhoud van dit bericht en zijn eventuele bijlage(n) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht u dit bericht per vergissing ontvangen hebben, gelieve de afzender onmiddellijk op de hoogte te brengen en dit bericht met eventuele bijlage(n) te verwijderen. U mag dit bericht met eventuele bijlage(n) niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde.

Indien beeldmateriaal bij deze mail gevoegd is, geldt het volgende: Het beeldmateriaal dat Westtoer u via deze mail ter beschikking stelt is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hierbij ontvangt u toestemming om het hierbij geleverde beeldmateriaal te gebruiken voor het door u opgegeven doel en medium. Dit beeldmateriaal mag nooit voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Bij gebruik van de foto's dient Westtoer (en de fotograaf) steeds als bron vermeld te worden.

Westtoer heeft redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om te zorgen dat er geen virussen aanwezig zijn in haar e-mails, wat niet garandeert dat ze er volledig vrij van zijn. Westtoer kan niet garanderen dat de verzending van deze email veilig of vrij van fouten plaatsvindt (de e-mail kan ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen worden onderschept, beschadigd verloren of vernietigd, kan onvolledig zijn of virussen bevatten). De afzender maakt bijgevolg voorbehoud voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de boodschappen, die ontstaan als gevolg van e-mail transmissie.

Alle E-mails die vanuit of naar het bovenvermeld e-mailadres van de afzender worden gestuurd, kunnen door Westtoer gelezen en bewaard worden.